Boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er områder omkring drikkevandsboringer, hvor der er særlige restriktioner og reguleringer for at beskytte grundvandet mod forurening. Formålet med BNBO er at sikre, at kilden til drikkevand, som er den underjordiske vandressource, ikke bliver forurenet af aktiviteter på jordoverfladen.

Disse områder kan variere i størrelse afhængigt af lokale forhold og vandkvalitet. Inden for BNBO kan der være restriktioner på landbrugsaktiviteter, brug af pesticider, anlæggelse af infrastruktur, håndtering af kemikalier og andre potentielle forureningskilder. Målet er at minimere risikoen for forurening og sikre en pålidelig og sikker drikkevandsforsyning.

I Danmark er beskyttelsen af drikkevandsressourcer og boringsnære beskyttelsesområder reguleret af "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med drikkevand" (BEK nr 1225 af 16/10/2007). Denne bekendtgørelse fastlægger retningslinjer og reguleringer for beskyttelse af drikkevandsressourcer, herunder oprettelse og regulering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside HER


Ifølge Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber nr. 2291 af 30/12/2020, Skal vandselskabernes BNBO aftaler være tilgængelige:


dyrkningsrestriktion Agerskovvej 6.pdf

dyrkningsrestriktion Ellemosevej 2.pdf

dyrkningsrestriktion Engbjergvej 11.pdf

dyrkningsrestriktion Nejrupvej 59.pdf

dyrkningsrestriktion Refskovvej 31.pdf

dyrkningsrestriktion Refskovvej 38.pdf

dyrkningsrestriktion Nejrupvej_65.pdf