Spildevandsafledning

NEDSÆTTELSE - BETALING AF SPILDEVANDSAFLEDNING

Nedsættelse og fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag

Vand fra afværgepumpninger

Efter en konkret vurdering kan Spildevandsselskabet nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af afværgevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor.

Filterskyllevand og kølevand

Efter en konkret vurdering kan Spildevandsselskabet nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor.

Regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg

Efter en konkret vurdering kan Spildevands-selskabet nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning. Reduktion og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssige hensyn taler herfor.

Hent ansøgning HER