Landbrug

I 2011 kom der nye regler for den beskyttelseszone, der skal være omkring vandværkers indvindingsboringer. Ifølge de nye regler, må der ikke dyrkes, gødskes eller bruges pesticider i en radius af 25 meter fra boringen, hvis jorden bruges til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

Er du landmand og har en vandværksboring liggende på en af dine matrikler, kan du søge ejeren af det almene vandforsyningsanlæg, i dette tilfælde Lemvig Vand A/S om økonomisk godtgørelse for arealet, der ikke længere må dyrkes. Ansøgningsfristen er 1. september i indeværende år.