Sådan Beskytter Vi Dit Drikkevand

Lemvig Kommune har i 2011 vedtaget en indsatsplan for den østlige del af kommunen for at beskytte grundvandet. Planen definerer forskellige tiltag som Lemvig Vand A/S skal være med til at udføre. Blandt mulige tiltag er for eksempel nævnt skovrejsning og omlægning af afgrødedyrkning. Indsatsplanen kan læses på Lemvig Kommunes hjemme

Hvad kan du selv gøre?
De grundvandsmagasiner, Lemvig Vand A/S seks vandværker indvinder vand fra, har varierende naturlig beskyttelse. Derfor bør vi alle sammen tænke os om og være påpasselige med ikke at forurene jorden med alt fra overforbrug

af gødning og miljøfremmende stoffer til andre typer af forurening som fx nedsivende perkolat fra lossepladser og utætte olietanke. Det gælder for både private og erhvervslivet, for hver gang jorden udsættes for forurening, nedbrydes det naturlige rensningsanlæg lidt mere og vi kommer dermed tættere på en potentiel drikkevandsforurening