Retningslinier For Udtræden Af LV

Retningslinjer for afpropning/udtræden af vandforsyningen

Hos Lemvig Vand A/S anvender vi følgende regelsæt for afpropning/udtræden af vandforsyningen:

Vand

Ejer er ansvarlig for at kontakte Lemvig Vand  for at afslutte medlemskabet af vandforsyningen. Dette skal ske skriftligt enten pr. brev eller pr. mail post@lvs-as.dk.

I det tilfælde at en ejendom ønsker at udtræde af vandforsyningen, fjerner lodsejeren selv ledningsnet inkl. stophane til skel og Lemvig Vand afpropper ledningen i skel.

Lemvig Vand A/S skal kontaktes for korrekt nedtagning af måler.

Lemvig Vand A/S fjerner evt. stophane og ledning ud til hovedledningen. Lodsejeren betaler i henhold til takstblad.

Der betales ikke mere det faste årlige bidrag.

Ønsker ejendommen senere at tilkoble sig vandforsyningen, skal lodsejer betale for ny tilslutning i henhold til takstblad.

Ønsker man ikke at udtræde af vandforsyningen, skal der hvert år betales det faste bidrag i henhold til takstblad. Måler nedtages af Lemvig Vand.

Vi gør opmærksom på, at arbejdet med vandledninger er autorisations krævende arbejde - heriblandt også afpropning/frakobling. Arbejdet skal færdigmeldes hos Lemvig Kommune af autoriseret mester og til Lemvig Vand.


Redigeret d. 28.06.2017