Harboøre

Harboøre Renseanlæg er etableret i 1985 og har en kapacitet på 80.000 PE. 

Det modtager årligt 600.000 m3 spildevand fra hovedparten af den vestlige del af Lemvig Kommune.

Se forsyningsområde på kort

Desuden modtages slam fra tømningsordningen på Harboøre Renseanlæg.

Det rensede spildevand udledes til Limfjorden.