Rotter

Hvis du ved eller har begrundet mistanke om, at der er rotter på din ejendom, skal du med det samme kontakte Lemvig Kommune, der iværksætter professionel bekæmpelse. Rotter udgør en meget reel sundhedsrisiko, både i byen og på landet, og rottebekæmpelse og -kontrol tages derfor særdeles alvorligt af myndighederne.

Anmeld rotter på Lemvig Kommunes Rotteweb

Læs mere om rotter på Lemvig Kommunes hjemmeside

her

 

Vi samarbejder med Kommunen om bekæmpelse af rotter i kloaksystemet.