Strategi

Det er Lemvig Vand A/S mission i samarbejde med Lemvig Kommune at sikre vore kunder rent drikkevand i tilstrækkelige mængder nu og i fremtiden samt at rense spildevandet på en miljømæssig forsvarlig måde. Dette sker ved at vi til stadighed udbygger, optimerer og renoverer vore anlæg.


LV fokuserer på at optimere sine anlæg og aktiver. Dette gøres gennem udbyggelse og renovering samt innovativ og fremadsigtet tankegang, hvilket især ses gennem LV’s aktive rolle i Klimatorium.

Mission

Lemvig Vand, i samarbejde med Lemvig Kommune, ønsker at sikre sine kunder rent drikkevand i tilstrækkelige mængder, nu og i fremtiden samt at rense spildevandet på en miljømæssig forsvarlig måde.  


Vision

Lemvig Vand ønsker at være blandt de førende vandværker, som udnytter den seneste teknologi og gennem samarbejde og vidensdeling skaber et innovativt vandværk.