Personoplysninger

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende:

 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningssikkerhedspligten

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Behandlingen er nødvendig for Lemvig Vand A/S overholdelse af sin retlige forpligtelse.

 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er nødvendig for Lemvig Vand A/S opfyldelse af aftale, om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning.

 

Optimering af drifts og forsysningssikkerhed

Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel).

Behandlingen er nødvendig for Lemvig Vand A/S miljømæssige og samfundsmæssige interesser ved fremsøge vandspild og fejlkoblinger.

 

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

 

CPR-numre

Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personsummer som følge af lovgivningen)

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CRP-nummeret, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, hvor vi kan indhente og behandle CPR-nummer på baggrund af samtykke samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning.

Læs mere her