Husstands Pumpestationer

Lemvig Vand A/S har spildevands løsninger rundt over hele Kommunen, og da vi i denne del af landet, til tider har langt mellem beboelse, er vi også nødt til at benytte os af forskellige løsninger, der passer til opgaven.

Ved ejendomme der ligger ca. max. 500m udenfor det vi kalder by-zonen eller max. 500m fra en af vores spildevandsledninger, etablere vi ofte en husstandspumpestation.

Den består af en brønd med en pumpesump, som vist på billedet til højre.

Deri er monteret en pumpe, som trykker spildevandet fra ejendommen ud i en trykledning og videre ud til vores hovedkloak.

Når husstandspumpestationen etableres, er vi nødt til, at skulle grave den dybe brønd ned, og det tager selvfølgelig en del af bevoksningen på stedet.

Ved siden af brønden etableres et styreskab i et grå/grøn metal skab.

Lemvig Vand A/S skal til enhver tid have adgang til begge dele.

Efter endt etablering når bevoksningen er på plads, fylder løsningen ikke så meget i landskabet.

Opstår der problemer skal du kontakte os på tlf. 9690 8000

Ved at klikke på dette link finder du drift- og vedligeholdelses vejledninger for husstandspumpestationer.