OM LV


Lemvig Vand A/S blev stiftet den 24. marts 2010. LVS er et selvstændigt forsyningsselskab, som er ejet 100 % af Lemvig Kommune. Lemvig Vand A/S beskæftiger 21 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 60 mio. kr.

Hos LV sætter vi vores medarbejdere samt vores kunder i fokus. Trivsel er i højsædet og vi arbejder hårdt på at effektivisere og optimere, så vi på lang sigt sikrer vores kunder den bedste vandforsyning med effektiv drift, attraktive priser og gennemsigtighed.

LV arbejder med FN's verdensmål. Vi fokuserer fokuserer på grøn tankegang, hvor vi så vidt muligt anvender vedvarende energi. Langsigtede mål er essentielle for vores succes, især når det angår tilpasning til de klimaudfordringer vi står overfor. 

LV er en del af Klimatorium, som danner rammerne for vores lokaler. Klimatorium har allerede nu sat Lemvig og LV på verdenskortet og skabt samarbejdspartnere nationalt som internationalt, hvilket vil hjælpe LV til at være med vidensmæssigt og teknologisk.

Læs mere om Klimatorium her


Performancebenchmarking af vandselskaber 2018

2018 var første år med obligatorisk indberetning til performancebenchmarking af danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Benchmarkingen bygger på data for selskabernes performance i 2017.

De danske vandselskaber er forskellige i forhold, til hvor mange mennesker de forsyner, hvor meget vand og spildevand de håndterer, længden af ledningsnettet og alderen på det, samt om det ligger i landzone eller byzone. Dette giver nogle forskellige udfordringer, som afspejles i selskabernes performance. Det kan derfor være vanskeligt at sammenligne selskaberne på tværs.

Performancebenchmarkingen kan anvendes som et værktøj til dialog mellem forsyningerne og interessenter om det enkelte selskabs aktuelle performance og udvikling i performance over årene.

Resultaterne af performancebenchmarkingen af spildevandsselskaber og drikkevandsselskaber findes her