Pas På Frostsprængninger

Gode råd til at undgå frostsprængninger i din vandmåler og installationer


Hvis sommerhuset/ bygningen ikke er opvarmet:

  • Luk for vandet ved hovedhanen og åbn vandhanerne for at tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand. Få evt. rørene pustet gennem med luft.
  • Tøm opvaske- og vaskemaskine for vand.
  • Tøm toilet og cisterne for vand. Hvis en klud sættes i toilet, kan det hindre eventuelle lugtgener.
  • Toilet, cisterner og gulvafløb kan frostsikres med frostvæske (1 del glycerin og 3 dele vand).
  • Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.

 

Hvis sommerhuset/ bygningen er opvarmet:

  • Hold sommerhuset/ bygningen opvarmet, hvis rørene ikke tømmes for vand, helst til mere end 12-14 grader.
  • Når der er vand i vandrørene, skal man undgå at rørene fryser til. I rigtig strenge vintre skal termostaten måske stilles endnu højere, end man er vant til.
  • Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene eller inde i køkkenskabe.
  • Luk altid for vandet ved hovedhanen, i perioden hvor sommerhuset/bygningen ikke er beboet – det kan begrænse en eventuel skade.