I finalen om Danmarks bedste: Lemvig Vands bestyrelse tænker grønt

Lemvig Vands bestyrelse er blevet nomineret og nu kommet i finalen til prisen som Danmarks bedste offentlige bestyrelse.


Oct 27, 2021

Lemvig Vands bestyrelse er blevet nomineret og nu kommet i finalen til prisen som Danmarks bedste offentlige bestyrelse. Man kæmper med to andre vandforsynings-bestyrelser om æren som bedste bestyrelse i vand-sektoren – og med yderligere seks bestyrelser om hæderen som Danmarks bedste.

Bag kåringen står Forum for Offentlige Bestyrelser, der er et netværk af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for de cirka 4.000 offentlige bestyrelser i Danmark.

”På vegne af bestyrelsen vil jeg udtrykke både en stor tak og stolthed over nomineringen og finalepladsen,” siger formand for bestyrelsen i Lemvig Vand A/S, Steffen Damsgaard, der også er formand for T&M-udvalget i Lemvig Kommune.

I bestyrelsen sidder desuden næstformand Ole Byskov, Arne Noe, Bent Graversen, forbrugervalgte Thomas Byskov og Jørn Sand Tofting og medarbejdervalgt Jan Nielsen. Bestyrelsesmedlemmerne har dermed en god bredde og dækker samtidig et kompetencefelt som er vigtig for at kunne drive et moderne, visionært og fremtidsorienteret vandselskab.

Et uafhængigt bedømmelsesudvalg bestående af tre eksperter vil kåre vinderen, der bliver offentliggjort ved et større arrangement - Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2021 - i København den 1. november 2021. Her vil være oplæg ved blandt andet Lisbeth Knudsen, Connie Hedegaard, med flere.

Visionær, skarp og klimatænkende

Bestyrelsen er havnet i det fine selskab af flere årsager. Først og fremmest er bestyrelsen visionær og tænker ind i fremtiden.

I sin tid var man knivskarp på fremtidens behov for spildevandshåndtering – det såkaldte kloakseparering, hvor man i dag er i mål, mens andre har store udfordringer. Derefter fulgte strategien i 2016 med at samle og effektivisere vandværksstrukturen, fokusere på viden med etableringen af Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter - og endelig at samle og effektivisere renseanlægsstrukturen.

Vandforsyningen dækker op imod 508 km2. I dag går man forrest, når det gælder grøn omstilling., hvor vandforsyningen vil gå efter at blive klimaneutral, gerne i 2025.

Derudover vil man innovationen og arbejder målrettet på nye vandløsninger til gavn for forbrugerne – via Klimatorium. Her har medarbejderne arbejdsplads og nye – eksempelvis genbrugsplastvandrør – bliver udviklet.

Samtidig fremhæves i begrundelsen for nomineringen evnen til at drive en mindre vandsyning i antal forbrugere, som flere måske vil sige ikke har tilstrækkeligt stordriftsfordele. Men prisen på vand, kvaliteten og produkterne ligger til trods alligevel i den absolut bedste ende i Danmark, og er placeret, som et af de bedste selskaber på både vand og drikkevand indenfor den nationale benchmarking.

Lemvig Vand samarbejder med Klimatorium om at finde løsninger på udfordringer inden for områderne: Klimatilpasning, Vandteknologi, Miljø, Vedvarende Energi og Cirkulær Økonomi. Derfor har Lemvig Vand A/S trods geografisk placering gode muligheder for at tiltrække eksperter, virksomheder og politikere til huset, når løsningerne på klimaudfordringerne skal findes.

Fakta om Lemvig Vand:

Hvert år oppumpes 2,1 millioner m3 vand og renses 1,4 millioner m3 spildevand.

Forsyningen har cirka 650 kilometer vandrør i jorden og 750 kilometer spildevandsrør.

Rør-infrastrukturen har en værdi på cirka en milliard kroner og området dækker op imod 508 km2.

Medarbejderne holder til på Lemvig Havn, Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter

I bestyrelsen sidder:

Formand Steffen Damsgaard, Næstformand Ole Byskov, Arne Noe, Bent Graversen, Forbrugervalgt Thomas Byskov, Forbrugervalgt Jørn Sand Tofting og Medarbejdervalgt Jan Nielsen

Læs mere:

Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter www.klimatorium.dk

Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser https://dagensdagsorden.dk/

Lemvig Vand Lemvig Vand klimaneutral i 2025 https://lvs-as.dk/post/lemvig-vand-klimaneutral-2025

Klimatorium bygning i Lemvig står klar https://lvs-as.dk/post/klimatorium-bygning-i-lemvig-star-klar

Klog håndtering af spildevand: Klimaløsning helt på plads i Lemvig Kommune https://lvs-as.dk/post/klog-handtering-af-spildevand-klimalosning-helt-pa-plads-i-lemvig-kommune