Lemvig Vand klimaneutral 2025

Lemvig Vand vil reducere udledninger af klimagasser med cirka 1.000 tons metan og CO2 årligt.


Nyheder Apr 23, 2021

Klimaneutral 2025. Det er målet for Lemvig Vand og skal ske ved at ændre driften, ny teknologi og ved investeringer i renseanlægget ved Harboøre, så den fremtidige forsyning belaster klimaet mindre. Det fremlagde bestyrelsen og ledelsen på forsyningsselskabets årlige generalforsamling tirsdag. Lemvig Vand vil reducere udledninger af klimagasser med cirka 1.000 tons metan og CO2 årligt. Udledninger, der ikke kan fjernes, vil selskabet kompenserer, så forsyningen allerede fra 2026 er klimapositiv.

"Det er en stor mundfuld. Vi har nøje kortlagt vores nuværende belastning af klimaet og fundet muligheder og alternativer, som vi mener, sætter os i stand til at nå målet", siger Steffen Damsgaard, formand for Lemvig Vands bestyrelse.

"Vi regner med at finde nye løsninger i samarbejde med medlemmer og samarbejdspartnere i Klimatorium Foreningen, gennem projekter, der udvikles og gennemføres sammen med relevante partnere", fortsætter formanden.

Bestyrelsen har i god dialog med ledelsen og medarbejdere prioriteret fire strategipunkter i forlængelse af Lemvig Vands eksisterende mission og vision. Det betyder, at Klimaneutralitet er målet i 2025. Lemvig Vand bliver også den centrale aktør til at håndtere klimavand for Lemvig Kommune. Det sker på en omkostningsbevidst måde og ved at samarbejde og bruge ny viden, som genereres i Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter.

Specielt år

Som for alle andre gjorde Covid-19 krisen 2020 til et meget anderledes år for Lemvig Vand. Nye forholdsregler og ændrede rutiner for medarbejderne, blandt andet mere hjemmearbejde, blev en del af dagligdagen.

Steffen Damsgaard konstaterer tilfreds, at det lykkedes selskabet at klare sig gennem krisen uden smittetilfælde eller udfald på driftsområdet.

Direktør for Lemvig Vand, Lars Holmegaard, sagde i sin del af årsberetningen, at driften forløb planmæssigt, selv om Corona-krisen gav uforudsete udfordringer, men at de blev løst, uden selskabets kunder mærkede noget i forsyningen.

"At vi generelt klarer det godt, viser en såkaldt benchmark undersøgelse. Lemvig Vand ligger helt i toppen på landsplan med effektiv drift af både vand og spildevand", noterede han tilfreds.

Han glæder sig samtidigt over, at Lemvig Vand nu er flyttet ind i sit nye hovedkontor, Klimatorium, der er Danmarks Internationale Klimacenter. "Vi holder nu til i moderne lokaler, hvor medarbejdere har optimale arbejdsforhold i de bedst tænkelige rammer. Klimatorium er kåret som årets erhvervsbyggeri i Danmark i 2020", fremhæver Lars Holmegaard.

Direktøren fortæller, at som led i videre udvikling af selskabet, er alle medarbejdere i gang med efter- og videreuddannelser gennem kurser, som på sigt gør forsyningen endnu mere driftssikker til fordel for borgerne. Han forventer sig meget af kommende projekter inden for vandforsyning og spildevand, der er i og kommer i gang i regi af Klimatorium.

"Her er der store muligheder for samarbejde mellem forskellige partnere. Private virksomheder, offentlige institutioner, universiteter og videns-institutioner, borgere, Klimatorium foreningen og forsyningsselskaber som Lemvig Vand. Ved at arbejde sammen på kryds og tværs forstærker vi mulighederne for at udvikle nye bæredygtige og klimavenlige løsninger", konstaterer han.

Lemvig Vands efterspørgsel efter nye bæredygtige og klimavenlige løsninger har allerede betydet, at lokale virksomheder sælger nye produkter, og får nye kunder, som i sidste ende betyder, at der skabes flere lokale arbejdspladser.