Vandtårnet på Merkurvej fjernes

I 2017 blev det besluttet at opbygge en ny optimeret vandstrukturen i Lemvig Vand. Denne uge fjernes det gamle vandtårn på Merkurvej, som i mange år har sørget for at opretholde vandtrykket ud til for


Nyheder Nov 19, 2020

I forbindelse med gennemførelse af den nye vandværksstruktur, er der i 2019 bygget et nyt vandværk i Engbjerg i tilknytning til det eksisterende vandværk. Samtidig er der nedlagt 3 vandværker – Nr. Nissum, Gudum og Vandværk III i Lemvig.

Nu eksisterer der således 3 vandværker:

  • Klosterheden, der forsyner den nedre del af Lemvig by, Nr. Nissum (Seminariebyen), Gudum, Fabjerg samt den sydlige og sydvestlige del af forsyningsområdet.

  • Engbjerg I forsyner Thyborøn og Harboøre

  • Og Engbjerg II forsyner de øvre dele af Lemvig samt Nr. Nissum (Kirkebyen).

I den nye vandværksstruktur indgår også nedlæggelse af højdebeholdere inklusive vandtårnet på Merkurvej. I stedet for højdebeholdere holdes trykket i vandforsyningen oppe ved hjælp af pumpeinstallationer.

Lemvig Vand levere vand til langt flere kunder nu end hidtil, fordi flere og flere private vandværker har ønsket overdragelse af deres områder til os. Det kan være kompliceret og omkostningstungt at drive vandforsyning på et højt sikkerheds og kvalitets niveau, og det kan ofte være en fordel at overlade driften til Forsyningerne.