Så er det tid til forbrugervalg i Lemvig Vand-mød kandidaterne

Din stemme er vigtig.


Nyheder Oct 12, 2021

Drikkevand, spildevand og klimavand er af stor betydning for os alle hver eneste dag, og gennem forbrugervalget har du mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig som forbruger i Lemvig Vands bestyrelse.

Du kan møde de 3 kandidater d. 12. eller d. 21. oktober i Klimatorium, Havnen 8, Lemvig mellem 15.00-18.00 – eller se dem digitalt HER

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen mødes sædvanligvis 6 gange i løbet af året og bestyrelsesarbejdet omfatter også forberedelse til møderne og nogle gange mellem møderne. Som medlem af bestyrelsen er du med til at sætte en fælles kurs for Lemvig Vands strategiske udvikling og fremtidens håndtering af vand. Du er blandt andet med til at træffe beslutninger om budgetter og økonomi, investeringsplaner, strategier, udviklingsprojekter og takster m.m.

Bestyrelsen vælges for en firårig periode. Denne næste periode er fra januar 2022 til december 2025. Lemvig Vands bestyrelse består af 7 medlemmer fordelt sådan: • 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen • 2 forbrugervalgte medlemmer • 1 medarbejdervalgt medlem

Valget

Valget foregår i perioden fra den 11. oktober til den 22. oktober 2021, og i denne periode kan du:

  1. Se de 3 forbrugerkandidater og stemme elektronisk på vores hjemmeside via dette link HER
  2. Eller du kan møde op i Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig, tirsdag den 12. oktober eller torsdag den 21. oktober, begge dage fra kl. 15 til kl. 18. Her har du mulighed for at møde kandidaterne og der vil også være mulighed for at får hjælp til at afgive din stemme.
Hvem kan stemme?

Selskabets kunder og brugere i valgperioden er stemmeberettigede. Kunder og brugere er fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- og/eller spildevandsydelser til eget forbrug fra Lemvig Vand A/S.

Offentliggørelse af resultatet af valget sker her på hjemmeside d. 5. november 2021, efterfølgende i lokalavisen.