Nye vandmålere

Udskiftning af vandmåler-skift din tid på denne side(klik på vandmåleren øverst)


Nyheder Sep 03, 2019

Vi udskifter løbende vandmålere hos vores forbrugere, og hvis din vandmåler skal udskiftes i denne omgang, har du modtaget et brev fra os.

Du har som udgangs punkt allerede modtaget en tid hvor arbejdet udføres, men hvis du har behov for at ændre tidspunkt, kan du gøre det via dette link