National konference om klimatilpasning

Klimakonference i Horsens d. 23. og 24. oktober


Nyheder Dec 04, 2019

Den nationale konference om klimatilpasning, som blev afholdt i Horsens den 23. og 24. oktober 2019, gav rigtig mange svar på de udfordringer vi har.

kort opsamling nat...billede a.JPG

Godt 300 eksperter deltog i konferencen - Foto Rune Borre Jensen

Klimaforandringer skal forebygges, men vi må også omstille os til de forandringer, der allerede er sket. Det satte den første nationale konference for klimatilpasning fokus på i oktober, da mere end 300 eksperter i klimatilpasning var samlet i Horsens. Konferencen diskuterede og satte retning for fremtidens nødvendige samarbejde om klimatilpasning – en disciplin, der ellers ofte står i skyggen af CO2-reduktion og grøn omstilling i klimadebatten.

Verden oplever nemlig allerede konsekvenserne af et ændret klima, og derfor skal vi handle i to spor. Vi skal forebygge og sætte fart på grøn omstilling og genanvendelse, men vi skal også styrke vores modstandsdygtighed over for de forandringer, der kommer – for eksempel håndtering af vand. I byer, vandløb og ved kysterne.

Regional tilgang skaber værdi.
Vand kender ingen grænser, derfor risikerer hurtige klimatilpasningsløsninger, uden fokus på hele vand-oplande, at blive samfundsøkonomisk meget dyre. En løsning i én kommune har i flere tilfælde vist sig at medføre negative konsekvenser i andre. En af pointerne på den Nationale Klimakonference var derfor, at et regionalt koordinerende led skaber stor værdi.

Et aktuelt eksempel på det, er arbejdet med Gudenåen i Coast to Coast Climate Challenge. Gudenåen løber gennem syv kommuner – partnerskabet C2C CC har sikret et forum, hvor de syv kommuner kan helhedsplanlægge sammen – uden suboptimering – samt sikret udvikling af konkrete værktøjer, der gør planlægningen mulig.

"Som koordinerende partner kan regionerne sørge for, at fælles behov i kommunerne identificeres og præsenteres over for de lokale vidensinstitutioner og virksomheder, der leverer løsningerne", siger formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling – og tidligere Lemvig-borgmester – Jørgen Nørby (V).

Han fremhæver Klimavejen i Hedensted som et andet eksempel. Den er udviklet i samarbejde med VIA University College og NCC. Her har det regionale partnerskab engageret vidensinstitutioner, erhvervsliv, kommuner og civilsamfund, og den unikke løsning, der håndterer skybrud, producerer varme til en lokal børnehave og samtidigt skaber ny viden, er nu på vej til New Zealand.

kort opsamling nat....billede b.JPG

Der blev arbejdet intenst i de 21 forskellige sessioner – Foto Rune Borre Jensen

"Samlet set står vi overfor en af de største infrastrukturelle investeringer i Danmarkshistorien. Lad os benytte lejligheden til at gøre det rigtigt, så vi booster den grønne omstilling og viser verden, at det kan lade sig gøre, hvis vi på grundlag af national planlægning og via regional koordinering skaber lokal handling", siger Jørgen Nørby.

Klima skal med i loven
På konferencen pegede mange på regionerne som oplagte partnere i klimatilpasningen. Især indsatser i Region Hovedstaden og Midtjylland har vist vejen. Det kræver dog en lovgivning, der skaber forudsætningerne. Kort sagt: Staten skal sørge for at skabe rammerne for målrettet klimatilpasning ved at skabe en implementering af klimaloven, hvor emnet for en fremtrædende placering. Herunder med fokus på tværgående samarbejde og gode rammer for finansiering af løsninger.

På konferencen kom et konkret forslag til finansiering af de strukturelle elementer/faciliteringen, idet de midler, der i mange år har været afsat til grundvandskortlægning, og som er vedtaget at blive udfaset ved årsskiftet, konverteres til finansiering af det tværgående samarbejde om klimatilpasning, herunder at skabe det nødvendige beslutningsgrundlag af høj kvalitet og at facilitere processerne i planlægningsarbejdet. Siden skal lodsejere, kommuner og forsyninger finansiere anlæggene – hvilket dog ikke bør standses af loft over kommuners anlægsudgifter. Der skal nemlig investeres nu. Ellers skal vi bruge endnu flere penge på et rydde op efter skaderne!

Udarbejdet af arrangørgruppen bag konferencen. Se mere her: http://www.c2ccc.eu/aktiviteter/tidligere-aktiviteter/national-konference-om-klimatilpasning/