Generalforsamling i Lemvig Vand

Lemvig Vand afholdte generalforsamling d. 20. april kl. 19.00-gense aftenen her


Nyheder Apr 14, 2021

!! Generalforsamlingen er afholdt, og du kan gense aftenen her: https://vimeo.com/539159482

Til forbrugere hos Lemvig Vand A/S

Du inviteres hermed til virtuelt at overvære og deltage i debatten på Lemvig Vand A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 20. april kl. 19.00

  • Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og vi besvare alle de spørgsmål som vi får mulighed for. Spørgsmål skal stilles til jb@lvs-as.dk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Pga. Covid 19 er generalforsamlingen virtuel. Fra kl. 18.30 på dagen kan du fra www.lvs-as.dk hente link til mødet og se det på din skærm.