Generalforsamling

Kom til generalforsamling i Lemvig Vand d. 28. april


Nyheder Mar 31, 2022

Generalforsamling i Lemvig Vand

Årsrapporter for 2021 er nu tilgængelige her https://lvs-as.dk/om-lvs/arsberetning

D. 28 april 2022 KL. 19.00 Lemvig Vand inviterer alle vores kunder med som gæster til generalforsamling, der afholdes på Klimatorium, Havnen 8,7620 Lemvig.

Af hensyn til kaffen ønskes tilmelding senest mandag 25. april, på mail til jb@lvs-as.dk eller på tlf. 9690 8013.

• Indlæg om Klimatorium, v/ Jørgen Nørby, bestyrelsesformand Klimatorium

• Indlæg om sammenlægning af renseanlæg, v/ Albert Jensen, projekt- og udviklingschef Lemvig Vand Efter generalforsamlingen serveres kaffe og kage.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt.

Lemvig Vand generalforsamling 2022.png