Forureningssag: Drikkevandet i Thyborøn frifundet

Drikkevandet i Thyborøn er rent og ikke forurenet med PFAS. Det viser nye prøver i området – og flere andre prøver er ved at blive taget.


Nyheder Apr 05, 2022

Drikkevandet er frifundet for PFAS. Borgere kan trygt drikke og bruge vandet fra vandhanerne, siger direktør Lars Nørgaard Holmegaard fra Lemvig Vand.

Prøverne er taget af sikkerhedshensyn, efter der er fundet PFAS i drænsystemet i den sydvestlige del af Thyborøn. Konkret er der foretaget drikkevandsprøver ved fire tapsteder i Thyborøn. Én prøve er taget ved vandhanen ved et offentligt toilet. Alle prøver er uden spor af PFAS.

Forurening kortlægges

Sagen begyndte, da Region Midtjylland undersøgte en tidligere losseplads ved Banegravssøen syd for Thyborøn. Her blev fundet for høje koncentrationer af PFAS.

Konsekvensen var, at det gældende badeforbud og fiskeri forbud blev indskærpet.

Derefter foretog Lemvig Kommune og Lemvig Vand prøver af drænsystemet i Thyborøns sydlige bydel. Her blev også konstateret for høje koncentrationer, og Fødevarestyrelsen anbefalede på den baggrund at borgere i området til ikke at spise afgrøder fra haven.

Også Naturstyrelsen foretog prøver. Det skete af kvæg, der græssede på Knopper Enge og af græs og andre planter i området. Her blev også fundet for høje koncentrationer.

Fødevarestyrelsen anbefalede på den baggrund, at vildt, der stammer fra området, bliver kasseret.

Indsatsgruppe og flere prøver

Seneste nyt i sagen er, at Region Midtjylland har konstateret PFAS ved giftdepotet ved høfde 42.

En indsatsgruppe er nedsat med Region Midtjylland, Lemvig Kommune, Lemvig Vand, Naturstyrelsen og eksterne konsulenter, der arbejder på at spore kilden til forureningen og få foretaget de nødvendige yderligere prøver for kortlægningen.

Den 26. april 2022 afholdes borgermøde om øgede kræfttilfælde i Thyborøn og Harboøre. Søndag den 15. maj er der endnu et borgermøde, hvor man i det fri kan møde fagpersoner og få mere viden om generations- og PFAS-forureningerne.

Læs mere her: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2022/marts-22/pfas-fundet-i-kemikaliedepotet-ved-hofde-42/