Flytning

Når du flytter, er det vigtigt, at du aflæser dine målere og oplyser Lemvig Vand A/S om aflæsningen, så vi kan opgøre dit forbrug.

Du skal oplyse dato for flytning, navn, målerstand og navn og gerne cpr. nr. på den nye ejer.

Send oplysningerne til post@lvs-as.dk eller kontakt os på tlf. 96 90 80 00

Når vi har modtaget disse oplysninger på den nye ejer, sender vi en flytteafregning til dig.

Har du betalt for meget, vil det overskydende beløb blive indsat på din Nem-konto, såfremt du har oplyst dit cpr. nr. til Lemvig Vand A/S.

Husk at det er dit ansvar som ejer at sørge for at blive afmeldt hos os!