Strategi

Det er Lemvig Vand A/S mission i samarbejde med Lemvig Kommune at sikre vore kunder rent drikkevand i tilstrækkelige mængder nu og i fremtiden samt at rense spildevandet på en miljømæssig forsvarlig måde. Dette sker ved at vi til stadighed udbygger, optimerer og renoverer vore anlæg.

LV fokuserer på at optimere sine anlæg og aktiver. Dette gøres gennem udbyggelse og renovering samt innovativ og fremadsigtet tankegang, hvilket især ses gennem LV’s aktive rolle i Klimatorium.


Ejerstrategi

Se Lemvig Kommunes Ejerstrategi for Lemvig Forsyning


Ejerstrategi for Lemvig Forsynings koncern
Virksomhedsstrategi for Lemvig Vand
Målopfyldelse iht. til Lemvig Kommunes udviklingsstrategi