Trappemodel

Trappemodel giver rabat til erhvervsvirksomheder med højt vandforbrug

Folketinget har i sommer besluttet at betalingen for den variable vandafledning skal ænders. Der er indført en trappemodel der betyder at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for erhverv som arbejder på markedsmæssige vilkår. Disse ejendomme kan pr. 1/1 2014 få reduceret vandafledningsbidraget, hvis årsforbruget af vand er højere end 500 m³.

For at få rabat skal man som erhvervsdrivende inden d. 15. september året forinden, oplyse det overfor Naturstyrelsen ved at tilmelde ejendommen på www.trappetilmelding.dk.

Folketingets beslutning om trappemodellen udmøntes i Bekendtgørelse nr. 1070 af d. 2/9 2013, som foreskriver nedenstående opdeling.

Trappemodellens trin

Trin 1                  årligt vandforbrug forbrug til og med 500 m³.

Trin 2                  årligt vandforbrug over 500 m³ til og med 20.000 m³.

Trin 3                  årligt vandforbrug over 20.000 m³.

 

  m³-takst trin 2
m³-takst trin 3
2014
4% lavere end trin 1
12% lavere end trin 1
2015
8% lavere end trin 1
24% lavere end trin 1
2016
12% lavere end trin 1
36% lavere end trin 1
2017
16% lavere end trin 1
48% lavere end trin 1
2018
20% lavere end trin 1
60% lavere end trin 1

 

Alle henvendelser vedr. Trappemodellen skal rettes til Naturstyrelsen på telefon: 72 54 30 00.

Er du i tvivl om din ejendoms vandforbrug kan du finde oplysningerne her Tjek dit vandforbrug