Misfarvet Vand

Årsag

I forbindelse med brud eller reparationer på forsyningsledningerne kan vandet efterfølgende være brunt og uklart. Det skyldes, at de naturlige aflejringer/biofilm, der med tiden vil dannes i ledningerne, river sig løs, når vi med stødvise tryk skyller ledningerne godt igennem efter eksempelvis brud eller planlagte reparationer. Vandet er ikke sundhedsskadeligt, men der kan forekomme afsmag og det anbefales derfor ikke at drikke vandet. Der kan endvidere ske tilstopning af filtre og i svære tilfælde blandingsbatterier.

Afhjælpning

Lemvig Vand A/S skyller hovedledningen grundigt igennem.

Stikledningen ind til huset kan vi ikke skylle. Her afhjælpes problemet ved at lade det kolde vand løbe til det er klart. Gerne en udvendig hane hvis muligt. Hvis det ikke hjælper, eller problemet gentager sig i mere end et døgn, kontaktes Lemvig Vand A/S.

Hvis vaskemaskinen uheldigvis har brugt det misfarvede vand, kan tøjet blive brunligt og grumset. Dette afhjælpes ved at:

- Det misfarvede tøj lægges i blød i vand, tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l.
- Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning
  af 3 dl soda til 10 l vand.
- Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal. Læs desuden altid anvisningerne om brugen af citronsyre godt igennem (de står på emballagen), inden du arbejder med det.

Det er vigtigt, at det brunfarvede tøj ikke tørres før behandlingen