ForbrugervalgForbrugervalg

Til indtrædelse i bestyrelsen hos Lemvig Vand A/S Fra den 1. januar 2022 er følgende valgt: Thomas Byskov, Karl Anders Kvist Som suppleant er valgt: Jørn Sand Tofting

 

Bestyrelsens opgaver & afholdelse af valg

Bestyrelsen mødes sædvanligvis 6 gange i løbet af året og bestyrelsesarbejdet omfatter også forberedelse til møderne og nogle gange mellem møderne. Som medlem af bestyrelsen er du med til at sætte en fælles kurs for Lemvig Vands strategiske udvikling og fremtidens håndtering af vand. Du er blandt andet med til at træffe beslutninger om budgetter og økonomi, investeringsplaner, strategier, udviklingsprojekter og takster m.m.

 

Bestyrelsen vælges for en firårig periode. Denne næste periode er fra januar 2022 til december 2025. Lemvig Vands bestyrelse består af 7 medlemmer fordelt sådan: • 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen • 2 forbrugervalgte medlemmer • 1 medarbejdervalgt medlem

 

Selskabets kunder og brugere i valgperioden er stemmeberettigede. Kunder og brugere er fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- og/eller spildevandsydelser til eget forbrug fra Lemvig Vand A/S.