Når Vandet Skal Koges

I særlige tilfælde kan Lemvig Kommune udstede påbud om at koge drikkevandet, før vandet bruges i husholdning og andre steder.

Dette påbud sendes bla. igennem vores SMS varslings system, og det er derfor vigtigt at du er sikker på at dit mobil nr er omfattet af ordningen. HER kan du indtaste et mobil nr. for din adresse, hvis ikke det allerede er registreret.

Kogning af vandet er en sikkerhed for, at du ikke skal blive syg af at drikke forurenet vand. Drikkevand skal overholde de kvalitetskrav, som forlanges i lovgivningen. Undertiden sker der en forurening af drikkevandet, typisk med regnvand eller overfladevand. Herved finder bakterier og andre mikroorganismer vej til drikkevandet – og nogle af disse kan medføre sygdom hos mennesker.


Sådan skal du koge drikkevandet, når myndighederne har udsted kogeanbefaling

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 °C i 2 minutter. Vandet skal således ”spilkoge”, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Efter kogning afkøles vandet, før det evt. hældes på flasker. Undgå at bruge bløde plastflasker, der kan give vandet afsmag af plastik.

Vand i kaffe- og themaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 2 minutter. Disse maskiner kan derfor ikke bruges til at koge vand i.

Du kan nedenfor læse mere om, hvilke formål og bemærkninger der er til de forskellige områder, hvis du skal bruge forurenet vand:

  • Madlavning: Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes ved kogningen.
    Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager – i stedet kan skylningen foretages med afkølet, kogt vand.

  • Opvask: Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller genstande (indirekte kontaktsmitte). Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80 °C, kan anvende forurenet vand. Almindelige husholdningsopvaskemaskiner når ikke op på denne temperatur og kan ikke bruges.

  • Tøjvask: Til maskinvask ved temperatur på mindst 60 °C kan anvendes forurenet vand.

  • Vanding: Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med forurenet vand.