Lemvig

Lemvig Renseanlæg består af en ældre del der i normal drift renser omkring en tredjedel af det indkomne spildevand mens den nyere del renser to-tredjedele af spildevandet. Den ældre del af renseanlægget er etableret i årene 1973-75 mens den nyere del er etableret i 1986. 

Renseanlægget har en kapacitet på 70.000 PE og modtager årligt 2.200.000 m3 spildevand fra Lemvig by samt de sydlige og østlige dele af Lemvig Kommune. Se forsyningsområde på kort

Det rensede spildevand udledes til Limfjorden.

Tømning af vores store slamlagertank på Lemvig renseanlæg

Slamlagertanken tømmes sjældent, men pga. ekstra meget skidt og sten i en periode, har vi valgt at tømme den helt. Når tanken en sjælden gang er helt tom, skal den selvfølgelig gennemgåes for evt. fejl og skader. 

Malcolm har lang vej hele vejen til bunden, og som altid er sikkerheden i top.