THYBORØNS KLIMAUDFORDRINGER

LVS indgår i et samarbejde omkring Erhvervs PhD projektet ved Carlo Sass Sørensen (Kystdirektoratet) sammen med Lemvig


Nyheder Jan 28, 2019

LVS indgår i et samarbejde omkring Erhvervs PhD projektet ved Carlo Sass Sørensen (Kystdirektoratet) sammen med Lemvig Kommune og Rambøll, med det formål at få kortlagt om Thyborøn området sætter sig og om grundvandet stiger. Samt hvilke konsekvenser det i så fald får.

Rambøll har med deres DUAL EM nu kortlagt området ned til 7 meters dybde. Udførelsen med DUAL EM blev vist på TV MIDT VEST d. 18/5 2015

Screen Shot 2019-07-04 at 18.33.48.png