Byggeri af Klimatorium kan gå igang

Første etape af byggeriet af Klimatorium på Lemvig Havn er nu klar til at gå i gang. Syv fagentreprenører er valgt til at gå videre med byggeriet. Byggestart er den 29. juli. Byggeriet ventes færdig i


Nyheder Jul 02, 2019

Byggeri af Klimatorium kan gå i gang

Første etape af byggeriet af Klimatorium på Lemvig Havn er nu klar til at gå i gang. Syv fagentreprenører er valgt til at gå videre med byggeriet. Byggestart er den 29. juli. Byggeriet ventes færdig i august 2020.

Vi har haft en god licitation. Samlet set overholder tilbuddene det budget, der er lagt. De vindende entreprenører kommer alle fra egnen omkring Lemvig. Det er godt. Så nu går vi i gang, siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune.

Starten af bygeriet bliver markeret med et offentligt ”første spadestik” i løbet af august måned.

Også Steffen Damsgaard, formand for bestyrelsen for Lemvig Vand & Spildevand, er til freds med licitationen og entreprenørernes tilbud.

Det er glædeligt, at interessen fra håndværkerne har været stor. Vi oplever, at de bydende firmaer virkeligt har ønsket at få opgaven, siger formanden og fortsætter:

Rådgiverne har lavet et grundigt stykke forarbejde, der har gjort det muligt for de bydende at give en rigtig pris. Vi var spændte på, om buddene overholdes. Det gør de, så nu er vi klar til at komme i gang.

Klimatorium

Klimatorium er navnet på en forening og en bygning.

Foreningen Klimatorium er på Finansloven og støttes økonomisk af Region Midtjylland. Klimatoriums formål er at samle myndigheder, virksomheder, universiteter og civilbefolkning for at finde løsninger på fremtidens klimaudfordringer.

Foreningen Klimatorium skal på sigt omfatte medlemmer af civile borgere, private og offentlige virksomheder, myndigheder og universiteter.

Klimatorium skal sammen med Aquaglobe i Skanderborg og Region Midtjylland være paraply for udviklingen af et midtjysk ”Watervalley” i forlængelse af det eksisterende Coast to Coast Climate Challenge.

Første etape

Bygningen Klimatorium bygges i en første og en anden etape. Når første etape står færdig sommeren 2020 får Lemvig Kommune, Lemvig Vand & Spildevand og Foreningen Klimatorium til huse i bygningen.

Bygningen får rum og arealer med flere funktioner og stor fleksibilitet. Byggeriet bliver optimalt klimavenligt og bæredygtigt. Der tænkes cirkulært i byggeriet, så de mange installationer bliver så enerigtige, som det er teknisk muligt.
Klimatorium får indgang via et klimalandskab kaldet Klimakilen, der er formet som et vejrkort med klimalinjer, der refererer til den vind, der tit opleves på Lemvig Havn og egnen omkring. Landskabsformen videreføres i et indgangsparti formet som ’en bølge’ – i lyst træ med referencer til skibsskrog og fjorden og havets bølger. Arealet og bygningen med den bølgeformede indgang er et samspil med egnens natur, fiskerkulturen, og den lokale byggeskik, der er præget af lokale klimaforhold. Anden etape Anden etape af byggeriet af Klimatorium går i gang senere og sker med private aktører, virksomheder og institutioner, der arbejder med klimaproblemstillinger, og som på sigt etablerer sig i Lemvig. Det arbejdes der allerede på, og flere aktører viser interesse. Vinderforslaget til byggeriet på havnefronten i Lemvig er udarbejdet af rådgiverne 3XN, Orbicon og SLA. Byggeriet, der bliver både på land og i vand, er delt i syv entrepriser med hver sin entreprenør.

Fakta:

Bygherre af første etape er Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand. De valgte entreprenører, der går videre i processen med byggeriet, er:

  • Kaj Bech: Råhus entreprisen
  • Ginnerup: Facade og tag
  • Lukningsentreprisen
  • Rosenberg Madsen A/S: Tømrerentreprisen
  • TBS Tømrer og Maler: Malerentreprisen
  • Mogensen VVS Comfort: VVS og Ventilationsentreprisen
  • EL:CON: EL-entreprisen
  • Ivan Jacomsen Entreprenørfirma A/S: Anlægsentreprisen