Annoncering af byggestart Klimatorium

Annoncering af byggestart Klimatorium


Nyheder Aug 12, 2019

I forbindelse med opførelsen af det ny Klimatorium skal der hermed oplyses byggestart den 09.08.2019 og byggeafslutning den 09.07.2020.

Bygning: Der vil under perioden være alm. byggeplads støj, samt støj i forbindelse med pælefundering. Dog vil pæle funderingen kun være i en kort periode, højst en måneds tid i starten byggeperioden.

Der er i den kommende periode planlagt følgende arbejder:

Uge 33 - Opstart afgravning og bortkørsel af forurenet jord samt afgravning i byggegrube og forplads. (kun lastbil støj) Opstilling af byggeplads (hegn, skure)

Uge 34, 35 - Nedlægning af ledninger (Vand, fjv. El) på grunden

Tirs uge 34 - Ramning af prøvepæle

Ons/Tors/Fre i uge 34 - Ramning af spuns (kun 3 m lange).

Hele uge 35 - Ramning af produktionspæle

Tidsrum: man – fre. 7.00 – 17.00

I byggeperioder med ”tørt vejr” vil der kunne forekomme støvgener, dette vil dog blive minimeret ved vanding af kørearealer og jordarealer. I både anlægsfasen og driftsfasen vil der blive etableret belysningen, denne vil ikke oplyse naboarealer. I byggeperioden vil der dog blive etableret lys sensorer ved byggeplads overvågning.

Grundet anlægsarbejdet er stien mod fjorden af sikkerhedsmæssige årsager spærret frem til februar 2020. Herefter åbnes stien igen i videst muligt omfang, frem til bygningen står færdig sommer 2020.

Med venlig hilsen Klimatorium.

Kontakt v/Albert Jensen, tlf. 9690 8000 man-tors 1000-1500 & fre 1000-1200