Klosterheden

Selve vandværket er beliggende i udkanten af Kronhede Plantage mens kildepladsen med de fire indvindingsboringer ligger placeret i Klosterhede Plantage. 

Vandværket er opført i 2000 og er dermed det nyeste vandværk Lemvig Vand & Spildevand A/S, råder over. 

Værket indvinder årligt ca. 550.000 m3 vand, der leveres til den nedre del af Lemvig by, Lomborg, Dybe, Ferring, Bøvling og Fjaltring. Se forsyningsområde på kort.

Ordinære Ordinære   Opfølgning   Andet  
Hos forbrugere 6 0 0
På vandværk 0 1 0
Fra boringer 0 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0
Driftskontrol     10 
Analyseresultater 2018
Parameter  Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed 5,9     °dH   V
pH  7,5 7,3 7,8    7-8,5 F
             
Jern <0,01 <0,01 0,09 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 <0,002 mg/l <0,02 F+V
Nikkel 0,33 0,33 0,74  μg/l
<20 F+L
             
             
Mikrobiologiske:            
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C <1 <1 30 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C       antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet