For Fagfolk

Nytilslutninger og ændringer af vandinstallationer

Lemvig Vand A/S skal have anmeldelse på alle

  • nytilslutninger
  • nye vandstik
  • byggevand
  • ændringer af stikledninger og målerinstallationer

Læs mere om tilslutninger til vand og kloak HER

Anmeldelse fra aut. VVS mester foretages HER


Du skal have autorisationsnummer og password klar


OPRETTELSE AF  NY BRUGER

Hvis din virksomhed ikke allerede er oprettet som bruger, skal du starte med dette. Oprettelses- linket findes i ovenstående link "anmeldelse fra aut. VVS mester". Herefter vil Lemvig Vand A/S godkende anmodningen, hvis firmaets autorisation er i orden.

Når du har modtaget dit password, skal du igen klikke ind på denne side og vælge "Anmeldelse fra aut. VVS mester"


Ved erhvervsmæssigt gravearbejde – HUSK at søge i LER

Alle som fortager erhvervsmæssige gravearbejde i Danmark skal forespørge i LER – LedningsEjerRegisteret – inden gravearbejdet sættes i gang. 

Link til LER