For Fagfolk

Nytilslutninger og ændringer af vandinstallationer

Lemvig vand & Spildevand skal have anmeldelse på alle

  • nytilslutninger
  • nye vandstik
  • byggevand
  • ændringer af stikledninger og målerinstallationer

Anmeldelse fra aut. VVS mester foretages HER


Du skal have autorisationsnummer og password klar


OPRETTELSE AF BRUGER

Hvis din virksomhed ikke allerede er oprettet som bruger, skal du starte med dette. Oprettelses- linket findes i ovenstående link "anmeldelse fra aut. VVS mester". Herefter vil Lemvig Vand & Spildevand A/S godkende anmodningen, hvis firmaets autorisation er i orden.

Ved erhvervsmæssigt gravearbejde – HUSK at søge i LER

Alle som fortager erhvervsmæssige gravearbejde i Danmark skal forespørge i LER – LedningsEjerRegisteret – inden gravearbejdet sættes i gang. 

Link til LER