Jeg Mangler Vand

Hvis der ikke er noget vand, når du åbner for hanen kan det skyldes følgende:

 1. Planlagt ledningsarbejde der kræver at vi lukker for vandet. Kig under Drifts forstyrrelser for at se, hvornår du kan forvente normal vandforsyning igen.
  Når vandet kommer igen, kan man opleve at det er misfarvet. Se under ”Misfarvet vand
   
 2. Ledningsbrud i dit område, hvor vi har været nødt til at lukke for vandet for at udbedre skaden. Kig under Drifts forstyrrelser” for at se, hvornår du kan forvente normal vandforsyning igen. 
  Når vandet kommer igen, kan man opleve at det er misfarvet. Se under ”Misfarvet vand
   
 3. I meget sjældne tilfælde kan man opleve at stikledning eller jordledning fryser til i en hård vinter, se Hvem ejer hvad? for forklaring. Dette vil dog kun ske, hvis der ikke har været noget forbrug (typisk et sommerhus) eller hvis forbruget er meget lille, da rindende vand ikke vil fryse til.

Er dette tilfældet, kontakt os da på telefon 96 90 80 00.