Kloakken skal renoveres

Vi renoverer kloakrør i Lemvig – næsten uden gravearbejde


Nyheder Aug 28, 2023

Lemvig Vand skal renovere kloakken i flere områder i Lemvig. Vi arbejder på at sikre tilstanden på vores kloakker, og leder efter utætheder der kan medføre at der trænger uvedkommende vand ind i rørene. Det er vigtigt at vi kun har regnvand i regnvandskloakken, og spildevand i spildevandskloakken, og hvis der opstår utætheder, kan vi risikere at der trænger grundvand eller overfladevand i spildevandsledningen, der sender det videre til renseanlæget.

Arbejdet udføres af Per Aarsleff A/S, og kan strække sig over flere uger.

Specifikke tidspunkter for arbejdet er enten meddelt på SMS eller i e-boks.

Arbejdet kan medføre:

  • Støj i perioden fra arbejdskøretøjer – vi arbejder nogle gange også om aftenen

  • Trafikale gener, da setupèt fylder en del i gadebilledet

  • Parkeringsforbud – venligst respekter disse

  • At vores entreprenør får brug for at gå ind på jeres private grund fx for at tjekke vandstand i brøndene

Takket været en ny metode, kan vi reparere kloakrør på kort tid og uden at forstyrre beboere og trafik med langvarigt gravearbejde og vejafspærringer.

Udklip2808231.JPG

Hvilke konsekvenser får det for dig?

  • P-forbud vil være opsat, så vi har plads omkring kloakbrøndene til vores biler.

  • Lugtgener kan i sjældne tilfælde opstå fra den strømpe, vi bruger. Lad vandet løbe lidt, skyl ud i toilettet og luft ud, så burde det gå væk. Forsvinder lugten ikke, så kontakt os.

Udklip2808234.JPG

Det er Per Aarsleff A/S der foretager reparationen. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Per Aarsleff A/S på tlf. 8744 2222 i tidsrummet kl. 8-16. Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre, og håber på jeres hjælp og forståelse.

Tidsplan

Inden installation, vil der forekomme klargøring i form af spulning og opgravninger.

Foreløbig tidsplan for installation, hovedledninger:

Uge 37: Torvet, Teglgårdsvej, Nørrebjerg, Vestergade, Havnegade

Uge 38:

Søndergade, Vestergade, Nørre Alle, Strandvejen, Havnen

uge 39:

Kresten Bjerres vej, Knud bjerres vej, Knud Eels vej, Engesvang, Jens Søndergårdsvej

Foreløbig tidsplan for installation, stikledninger:

Uge 38:

Nørre Alle, Vestergade, Havnegade, Østerbrogade, Havnen, Teglgårdsvej, Nis Petersensvej, Knud Eels vej, Nørrebjerg

Afsluttende TV-inspektion og opgaver sker i uge 42

Udklip300823.JPG