Engbjerg 2

Engbjerg 2 Vandværk er bygget i 2019 og ligger op ad Engbjerg 1. Der kommer snarest nærmere information


Ordinære   Opfølgning   Andet
Hos forbrugere


På vandværk


Fra boringer


Fra ledningsnet


Driftskontrol                                              

Analyseresultater 2019
Parameter Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed
    °dH   V
pH


   7-8,5 F
 


     
Jern


mg/l <0,2 F+V
Mangan


mg/l <0,02 F+V
Nikkel


μg/l
<20 F+L
 


     
 


     
Mikrobiologiske:


     
Coliforme bakterier


antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli)


antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C


antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C       antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet