forbrugerrepræsentant

Forbrugerkandidater til bestyrelsen i Lemvig Vand er nu fundet

Der er 3 kandidater, som ønsker at opstille til efterårets forbrugervalg til bestyrelsen i selskabet Lemvig Vand A/S. De 3 kandidater nævnes her i tilfældig rækkefølge, idet rækkefølgen er afgjort ved lodtrækning forestået af bestyrelsen/valgudvalget:

  • Thomas Byskov

  • Karl Anders Kvist

  • Jørn Sand Tofting

Som tidligere annonceret, skal der vælges 2 forbrugerkandidater, og med 3 kandidater bliver der således 1 suppleant.

Valget

Selve valget foregår i perioden fra den 11. oktober til den 22. oktober 2021.
I denne periode kan du se de 3 forbrugerkandidater og stemme elektronisk på vores hjemmeside eller du kan møde op i Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig, tirsdag den 12. oktober eller torsdag den 21. oktober, begge dage fra kl. 15 til kl. 18, her har du mulighed for at møde kandidaterne og der vil også være mulighed for at får hjælp til at afgive din stemme.
Resultatet af valget offentliggøres den 5. november 2021.

Hvem kan stemme?

Selskabets kunder og brugere i valgperioden er stemmeberettigede. Kunder og brugere er fysiske eller juridiske personer, som aftager vand- og/eller spildevandsydelser til eget forbrug fra Lemvig Vand A/S.

Vil du vide mere?

På selskabets hjemmeside www.lvs-as.dk kan du løbende blive opdateret om forbrugervalget.

Venlig hilsen