Nr. Nissum

Nr. Nissum Vandværk er beliggende umiddelbart nordvest for Nissum Seminarieby, hvor kildepladsen også findes.

 Værket er opført i 1970 og renoveret i 2000. Der indvindes ca. 200.000 m3 vand om året fra de to boringer.

 Vandværket leverer vand til Nissum Seminarieby, Nr. Nissum og landområderne udenom. Se forsyningsområde på kort.

Ordinære Ordinære   Opfølgning   Andet
Hos forbrugere 4 0 0
På vandværk 0 0 0
Fra boringer 0 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0

Driftskontrol                                               7 

Analyseresultater 2018
Parameter Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed 2017 9,6     °dH   V
pH 7,7 7,6 8,0    7-8,5 F
             
Jern 0,028 0,01 0,04 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 <0,002 mg/l <0,02 F+V
Nikkel 0,08 0,08 0,11 μg/l
<20 F+L
             
             
Mikrobiologiske:            
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C 2 <1 12 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C       antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet