VAGTTELEFON 96 90 80 00 | DRIFTSFORSTYRRELSER

Lemvig III

page-1.jpg

Lemvig Vandværk III ligger i Lemvig by syd for Lemvig Sø. Her er kildepladsen også placeret. Vandværket er opbygget af to identiske dele, der er opført i henholdsvis 1974 og 1985. Fra de to boringer indvindes ca. 500.000 m3 vand om året, som forsyner vestre del af Lemvig by, Nørre Lem, Rom, Klinkby og Strande. Se forsyningsområde på kort.

  

Ordinære Ordinære   Opfølgning   Andet
Hos forbrugere 0 0 0
På vandværk 3 0 0
Fra boringer 2 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0

 

Analyseresultater 2017
Parameter Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed 12 12 12 °dH   V
pH  7,85 7,78  8,03     7-8,5 F
Nitrat <0,4 <0,4 <0,4 mg/l <50 V
Jern 0,02 0,02 0,07 mg/l <0,2 F+V
Mangan 0,006 0,006 0,019 mg/l <0,02 F+V
Nikkel  0,07 0,07  0,07 

μg/l

<20 F+L
Flourid 0,036 0,036 0,11 mg/l <1,5 V
             
Mikrobiologiske:            
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C <1 <1 <1 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C <1 <1 <1 antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet