Gudum

Gudum Vandværk og kildeplads ligger placeret lidt nord for Gudum by. Vandværket er opført i 1985 og benytter to indvindingsboringer, der tilsammen leverer ca. 90.000 m3 vand om året til lokalområdets forbrugere. Se forsyningsområde på kort.

Ordinære   Opfølgning   Andet
Hos forbrugere 4 0 0
På vandværk 0 0 0
Fra boringer 0 0 0
Fra ledningsnet 0 0 0

 driftskontrol                                              9

Analyseresultater 2018
Parameter Seneste resultat   Laveste resultat   Højeste resultat   Enhed Kvalitetskrav   Sted
Kemiske:            
Hårdhed 2017 5,0     °dH   V
pH 7,5 7,5 7,73    7-8,5 F
             
Jern 0,088 0,07 0,88 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 <0,002 mg/l <0,02 F+V
Nikkel 0,09 0,08 0,09 μg/l
<20 F+L
             
             
Mikrobiologiske:            
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100 ml <1 F+V
Kimtal 22 °C 3 <1 280 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 °C       antal/ml <20 F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet