VAGTTELEFON 96 90 80 00 | DRIFTSFORSTYRRELSER

Klage mulighed V/Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen

Orientering om klage mulighed

I forhold til standardvedtægten, der fremgår af bilag 1 i vejledning nr. 3 fra 2001, skal Energistyrelsen oplyse, at kapitel 7 om Fælles bestemmelser efter sidste afsnit kan suppleres med følgende i lyset af forbrugerklagelovens §4, for så vidt angår information i generelle aftalevilkår:

"Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby


www.forbrug.dk

 

Denne klagegang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk. "