VAGTTELEFON 96 90 80 00 | DRIFTSFORSTYRRELSER

Tilføjet den 3 april 2017 | 13:04

Drikkevandsledning V/Thyborøn

Pressemeddelelse d. 3/4 2017

 Overvågning af vandkvaliteten i drikkevandsledningen til Thyborøn

 

Siden 1981 har der været holdt øje med kvaliteten af vandet i drikkevandsledningerne, der passerer Rønland. Der har ikke været fundet indhold af stoffer i vandet, der kan relateres til det tidligere eller til det nuværende fabriksanlæg på Rønland.

I 2004 blev ledningerne ud for Rønland udskiftet og omlagt. Ved udskiftningen blev der anvendt diffusionstætte rør.

På grund af udtrykte bekymringer om vandkvaliteten iværksatte Lemvig Vand og Spildevand i foråret 2016 yderligere omfattende undersøgelser. Resultatet af disse undersøgelser foreligger nu og der er ikke fundet spor af stoffer, der kan relateres til de nævnte fabriksanlæg.

Lemvig Vand og Spildevand fortsætter i årene fremover overvågningen af vandkvaliteten i drikkevandsledningerne til Thyborøn.

Evt. spørgsmål kontakt CEO Lars Nørgård Holmegaard på 4048 3008